Karen Euren

Lørdag 20/6 blev der afhold et arrangement på Peterspladsen i Vig, hvoKarinr borgerne i Vig og andre interesserede kunne høre mere om projektet med at overdække en del af pladsen, de fremmødte kunne købe pølser, sodavand og fadbamser. Karen Euren støttede projektet ved at underholde de fremmødte i et par timer med sine dejlige sange. Der mødte mellem 300 og 350 Vig borgere op til arrangementet, alt overskuddet går ubeskåret til opførelsen af pavillonen. På dagen blev der samlet 16,350,00 kr. ind, ialt er der på få uger indsamlet 163,350,00 kr ind. Der er givet større donationer fra Vig handels forening , tømre firmaerne Holm og Svendsen, og C. E. Larsen Byg Aps, Top spil i Vig, Slagtermester Tommy Lund og Jans produkt handel. Betongaarden ApS vil donere belægningen på pladsen.