Velkommen til Vig Fremtidensfamilieby

Vig Brugsforening

Vig Brugsforening 1 - ukendt årstal Fotopostkort

Der er sket meget siden dette billede, som jeg netop har erhvervet i min samling. Mon nogle kender manden på billedet? Kan det være den første uddeler ?

Vig Brugsforening i den spæde start – i privaten hos den første uddeler. Der er sket meget siden dette billede, som jeg netop har erhvervet i min samling.

Den konstituerende generalforsamling i “Vig Sogns Forbrugsforening” i Odsherred, foregik den 2. marts 1890 i “Vig Øvelseshus”, hvilket var betegnelsen for Vig forsamlingshus dengang. Det var altså mens den kooperative bevægelse endnu var på begyndelsesstadiet. Brugsforeningen i den store, flotte bygning er ikke blevet til på en gang. Den er vokset op lidt efter lidt, efterhånden som kundekreds og omsætning er vokset, og kravene om mere plads meldte sig.

Baggråden af Vig Brugsforening.

Baggråden af Vig Brugsforening.

Alt omkring starten var såre beskedent, og på et guldnet ark fra dengang kan man læse lidt om priserne, som for det meste var på petroleum, kolonialvarer, salt, sild, søm, tobak og reb, og her kan især nævnes: Kaffe 95 øre pundet, kandis, 39½ øre, dansk farin 29 øre, risengryn 13 øre; det dyreste var the, der kostede 200 øre pundet. Cikorie (kaffetilsætning) kostede 20 øre pundet, og der var indkøbt 100 pund af slagsen. Et pund svarer til ½ kg.

Den 10. februar 1890 aftaltes med murer Peter Jensen, der blev foreningens første uddeler, at butikslokalet skulle ligge i hans hus, og den fornøden ombygning skulle foretages af uddeleren for egen regning, og lønnen skulle være 5% af omsætningen.

Det viste sig hurtigt, at der var behov for en sådan brugsforening, for år efter år steg omsætningen og medlemstallet, og Peter Jensen måtte afgive en stue til butikken, og der blev bygget et lagerhus til kul.

Scan0045

Vig Brugsforening som forretningen så ud ved 60 års jubilæet i 1950

Kilde: Odsherred Wiki, samt eget materiale