Velkommen til Vig Fremtidensfamilieby

Gartneriet og Planteskolen i Vig

Gartneriet og planteskolen i Vig

Gartneriet og planteskolen i Vig

Året er 1911, ugens postkort viser både gartneriet og et parti af planteskolen – begge beliggende i Vig. Motiverne er på ét og samme postkort. Billedet er taget af Fotograf Birch, Vig.
Når begge motiver var samlet, skyldes det at kortet er en slags reklamepostkort. Ejeren af begge forretninger var K. F. Petersen.
K. F. Petersen kom til Vig i 1898, og købte hurtigt et lille stykke jord, og lejede samtidig et lille værelse. Men allerede 2 år efter købte kan ejendommen på billedet, samt jorden og gartneriet var en realitet. Kort tid efter købte han jorden på Møllevejen, så han kunne starte en planteskole. K. F. Petersen, var en aktiv mand i lokalsamfundet, og havde en masse tillidserhverv i forskellige foreninger.

I 1922 døde Gartner Petersen og hans 2 sønner Frode og Lars Peter fortsatte med at drive både gartneriet og planteskolen i Vig. I 1939 delte de forretningen mellem sig.

Gartneriet i Vig”:
Vi befinder på adressen mellem Vig Hovedgade 16 og 20. Sønnen Frode Frøslev Petersen overtog denne del af forretningen. På et tidspunkt var der 4 drivhuse og hele 150 misbænkevinduer, ligesom der til gartneriet var et stort detailudsalg. Gartneriet blev drevet indtil 1968, hvor kommunen købte jorden. Bygningerne blev herefter revet ned. Kommunens plan var at lave parkeringspladser på jorden. Pladsen blev opkaldt Peterspladsen – ikke til ære for gartnerfamilien i byen, men efter den tidligere sognerådsformand Peter Petersen.

”Parti af Planteskolen”. Her skal vi på Møllevej nærmere bestemt nr. 19. Planteskolen lå her på denne adresse. Planteskolen blev overtaget af den anden søn Lars Peter Frøslev Petersen. I en reklame om planteskolen stod der følgende at læse ”Kunderne kan med tryghed henvende sig til planteskolen, idet vi har det princip at give vore Kunder en reel Behandling, fornuftig Vejledning, samtidig udelukkende fører virkelige Kvalitetsvarer”. I ”Det skønne Odsherred” Er der en reklame fra Vig Planteskole, hvor der stå at planteskolen er på 70 tønder land.  En af planteskolens specialer var frugttræer og ikke mindst anlæggelse af frugtplantager.

I starten af 60´erne udstykkes planteskolens arealer til parceller. Huset på Møllevej 19, har dog stadig minder i form af kviste og tilbygninger, som et sidste minde om Odsherreds kendte planteskole.  En af vejene i området, ”L. P. Frøslevsvej” får navn efter ejeren af planteskolen Lars Peter Frøslev Petersen